امروز :1401/05/18

سایت خبری سنترال نیوز

پایگاه اطلاع رسانی و خبری

اجرای تعرفه‌گذاری پرستاری از امسال / پیگیری تبدیل وضعیت پرستاران و اخذ مجوزهای استخدامی - سنترال نیوز

اجرای تعرفه‌گذاری پرستاری از امسال / پیگیری تبدیل وضعیت پرستاران و اخذ مجوزهای استخدامی

انتشار : 1401/01/17/

معاون پرستاری وزارت بهداشت گفت: با رایزنی‌هایی که با سازمان های فرا وزارتی انجام شده، دو موضوع در دست پیگیری است که یکی تبدیل وضعیت نیروهای پرستاری و دوم اخذ مجوزهای استخدامی است.

اجرای تعرفه‌گذاری پرستاری از امسال / پیگیری تبدیل وضعیت پرستاران و اخذ مجوزهای استخدامی

سنترال نیوز به گزارش ایسنا، دکتر عباس عبادی درخصوص اقدامات انجام شده و پیش روی معاونت پرستاری، گفت: با توجه به تصویب قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در سال 86 و معطل ماندن این قانون در 14 سال گذشته، علیرغم تلاش‌های گروه‌های صنفی و حرفه‌ای پرستاری و حوزه سلامت، متاسفانه این موضوع سرعت بسیار کندی داشته و عملا اقدامی انجام نشده بود. 

وی افزود: با مجموعه اقداماتی که در شش ماه گذشته در دولت سیزدهم انجام شد و با حمایت های مقامات عالی کشور از مقام معظم رهبری تا ریاست جمهوری و تاکید و تلاش وزیر بهداشت و حجم بالای همکاری درون وزارتخانه ای و همکاری با نهادهای صنفی، خوشبختانه این تلاش ها به ثمر نشست؛ با پیگیری هایی که وزیر بهداشت و معاون توسعه داشتند، مقرر شد که اعتبار و بودجه قانون تعرفه گذاری در سال 1401 در بودجه عمومی کشور در بخش هزینه های عمومی تثبیت شود. به این معنا که ما از این پس، تعرفه خدمات پرستاری را به عنوان بخشی از نظام پرداخت مان در حوزه سلامت به صورت عملی خواهیم داشت. مقدار مصوبه معادل پنج هزار میلیارد تومان (همت) است که این مبلغ علاوه بر مبالغ پرداختی قبلی از سهم های قبلی نظام پرداخت که معادل یک و شش دهم همت است، خواهد بود که خوشبختانه با مشورتی که با نهادهای مختلف تخصصی داشتیم آیین نامه بازتوزیع آن و همچنین زیر ساخت های مربوط به آی تی آن با متخصصین این حوزه درحال حال نهایی شدن است که به زودی آن را به شکل عملیاتی خواهیم داشت. البته تلاش بر این است که در سه ماهه پایانی سال 1400 هم بتوانیم جاری و ساری کنیم.

وی گفت: تاکید وزیر بهداشت بر اولویت دادن به مطالبات پرسنلی و کارکنان نظام سلامت به خصوص پرستاران است. البته این مطالبات یک موضوع انباشته شده از قبل است. ما در دانشگاه های مختلف تاخیر در پرداخت از یک ماه تا 12 ماه هم داریم که این موضوع تا حدودی به اعتبارات هر دانشگاه و مدیریت منابع توسط روسای محترم دانشگاه ها مربوط است. با این حال با دستور وزیر بهداشت، مقرر شد پرداخت ها در اولویت قرار گرفته و این فاصله به حداقل برسد. 

عبادی در بخش دیگری از سخنانش درخصوص تبدیل وضعیت و کمبود نیروی پرستاری، تصریح کرد: متاسفانه مشکل کمبود پرستاری یک موضوع جهانی است و در بسیاری از کشور این کمبود گزارش می شود، در دوران کرونا نیز این مساله بارزتر شد. البته این مساله، یک موضوع مدیریتی است که بتوانیم منابع انسانی مان را به درستی مدیریت کنیم و قدرشناس باشیم، زیرا به هرحال اندوخته های دانشی مهارتی کشور لحاظ می شوند.

وی بیان کرد: موضوعی که از سال 98 آغاز شده، مجوز استخدام 55 هزار نفر در حوزه سلامت بود که 40 درصد از این افراد پرستار بودند. تبدیل وضعیت نیروهای ایثارگر متخصص در حوزه سلامت بالغ بر60 تا 67 هزار نفر در سال گذشته انجام شد.

عبادی عنوان کرد: با رایزنی هایی که با سازمان های فرا وزارتی انجام شده، دو موضوع در دست پیگیری است که یکی تبدیل وضعیت نیروهای پرستاری و دوم اخذ مجوزهای استخدامی است. تبدیل وضعیت بیشتر به همکاران قراردادی، طرحی، شرکتی، با اولویت همکارانی که در دوران کرونا وفاداری خود را به مردم و نظام سلامت ثابت کردند، خواهد بود. امیدوارم به درک مشترکی با سازمان های فراوزارتی برسیم و سلامت مردم در اولویت باشد. ما همچنان در بسیاری از بخش‌ها نیاز به همفکری با فعالین صنفی و انجمن های مردم نهاد داریم و امیدوارم به زودی اخبار خوش را به سمع و نظر همکارانمان برسانیم. 

بنابر اعلام روابط عمومی وزارت بهداشت، وی گفت: موضوع دیگر، استفاده از ظرفیت های دانشی و مهارتی پرستاران نه فقط در حوزه بیمارستانی، بلکه در سطح جامعه است. توسعه مراکز مراقبت در منزل و مراکز الکترونیکی مراقبت نیز جزو برنامه‌های وزارت بهداشت و معاونت پرستاری است و امیدواریم بتوانیم در حجم وسیع خدمات سلامت را به صورت الکترونیک مهیا کنیم که این امر نیز از زمینه‌های توسعه حرفه‌ای است و می‌تواند زمینه کارآفرینی هم مهیا کند. یکی دیگر از دستاوردهایی که در پایان سال گذشته داشتیم، سازماندهی موضوع آنکالی همکاران پرستار بود که ابلاغ آیین نامه آنکالی با هدف سازماندهی و تامین حقوق همکاران حوزه پرستاری به تمام دانشگاه‌های علوم پزشکی ابلاغ شد؛ در پایان امید است که با همدلی و همفکری و تلاش مداوم به هدف غایی که ارتقای سلامت مردم و کارکنان نظام سلامت است، برسیم.

انتهای پیام

خودآموز بست لرن