امروز :1401/02/27

سایت خبری سنترال نیوز

پایگاه اطلاع رسانی و خبری

امیدواری شهروندان به کاهش آمار ابتلا و مرگ‌ومیر ناشی از کرونا تا پایان سال - سنترال نیوز

امیدواری شهروندان به کاهش آمار ابتلا و مرگ‌ومیر ناشی از کرونا تا پایان سال

انتشار : 1400/07/10/

نتایج نظرسنجی اخیر مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا)، با توجه به شرایط موجود (واکسیناسیون در کشور)، ۴۴.۳ درصد از شهروندان به کاهش آمار ابتلا و مرگ‌ومیر ناشی از کرونا تا پایان سال جاری کاملاً امیدوار یا به آن امید زیادی دارند.

امیدواری شهروندان به کاهش آمار ابتلا و مرگ‌ومیر ناشی از کرونا تا پایان سال

سنترال نیوز به گزارش ایسنا، مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) به منظور سنجش نگرش شهروندان درخصوص روند واکسیناسیون کرونا در کشور، در روزهای ۲۱ تا ۲۵ شهریور ۱۴۰۰، نظرسنجی در مقیاس ملی و با شیوه مصاحبه تلفنی انجام داد. جامعه آماری این نظرسنجی کلیه شهروندان ۱۸ سال به بالای ساکن در مناطق شهری و روستایی کل کشور و تعداد نمونه آن ۱۵۸۱ نفر بود. ۵۰.۲ درصد پاسخگویان مرد و ۴۹.۸ درصد زن بودند. ۳۸.۳ درصد پاسخگویان در مراکز استان، ۳۵.۶ درصد در شهرهای کوچک‌تر و ۲۶.۱ درصد در روستاها سکونت داشتند.

از پاسخگویان پرسیده شد «با توجه به شرایط موجود تا چه حد امیدوارید تا پایان سال ابتلا و مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران کاهش پیدا کند؟» ۱۸.۹ درصد پاسخگویان گفته‌اند به کاهش ابتلا و مرگ‌ومیر تا پایان سال کاملاً امیدوارند، ۲۵.۴ درصد پاسخگویان تاحدود زیاد و ۲۸.۶ درصد نیز تاحدودی امیدوارند.

همچنین ۸.۳ درصد پاسخگویان گفته‌اند به کاهش آمار ابتلا و مرگ‌ومیر کرونا تا پایان سال اصلاً امیدوار نیستند و ۱۵.۳درصد امید کمی دارند؛ ۳.۶ درصد پاسخگویان نیز به این سؤال پاسخ ندادند.

افزایش امیدواری شهروندان در خصوص نوبت دریافت واکسن

از کسانی که هنوز برای دریافت واکسن، نوبت به آن‌ها نرسیده است، پرسیده شد «فکر می‌کنید چه زمانی برای واکسن زدن نوبت به شما خواهد رسید؟ ۷۱.۴ درصد حدس می‌زنند که تا پایان پاییز نوبت به آنها خواهد رسید. ۶.۶ درصد گمان می‌کنند واکسیناسیون آنها تا پایان سال و ۱.۳درصد گمان می‌کنند این کار در سال بعد انجام شود. ۴.۵ درصد پاسخگویان فکر می‌کنند برای واکسن زدن هیچ‌وقت نوبت به آنها نخواهد رسید و ۱۶.۲ درصد پاسخگویان به این پرسش پاسخی ندادند.

در نظرسنجی تیرماه ایسپا ۲۶.۴ درصد گفته بودند "فکر می‌کنند هیچ وقت نوبت واکسن زدن آنها نخواهد رسید" که این میزان در نظرسنجی اخیر به ۴.۵ درصد رسیده است.

میزان عادلانه بودن توزیع واکسن در کشور

همچنین ۱۱.۱ درصد شهروندان فرایند توزیع واکسن را اصلاً عادلانه نمی‌دانند. ۱۵.۷ درصد عدالت در توزیع واکسن را کم و ۲۹.۶ درصد آن را تاحدودی عادلانه ارزیابی می‌کنند. ۱۸.۳ درصد عدالت در توزیع واکسن را به اندازه زیاد و ۱۸.۴ درصد کاملاً عادلانه عنوان کردند.

افراد ساکن در مناطق روستایی (۲۶.۷ درصد) نیز بیشتر از افراد ساکن در مراکز استان (۱۵.۵ درصد) توزیع واکسن را کاملاً  عادلانه ارزیابی کرده‌اند.

دلایل افرادی که تمایلی به زدن واکسن کرونا ندارند

نتایج این نظرسنجی نشان داد، ۱۴.۲ درصد از شهروندان بالای ۱۸ سال، اصلاً تمایلی به زدن واکسن کرونا ندارند. مردان (۱۷.۲ درصد) بیشتر از زنان (۱۱.۳ درصد) گفته‌اند تمایلی به واکسن زدن ندارند. مجردها (۱۷.۸ درصد) بیش از متأهل‌ها (۱۳.۴ درصد) گفته‌اند رغبتی به دریافت واکسن ندارند. عدم تمایل به دریافت واکسن در میان افراد فاقد تحصیلات دانشگاهی ۱۵.۷ درصد و در بین افراد دارای تحصیلات دانشگاهی ۱۱.۳ درصد است.

از کسانی که گفته‌اند تمایلی به دریافت واکسن نداشتند، در یک سؤال باز پرسیده شد «به چه دلیل تمایل به زدن واکسن ندارید؟» ۳۰.۱ درصد اعتماد نداشتن به واکسن‌های کرونا، ۲۹.۴ درصد ترس از عواقب ناشی از تزریق واکسن، ۹.۴ درصد مشکلات شخصی، ۶.۱ درصد عدم احساس نیاز به واکسن، ۳.۶ درصد مشکلات جسمی، ۳.۲ درصد نداشتن وقت، ۲.۲ درصد در دسترس نبودن واکسن مورد علاقه در کشور، ۱۰.۱ درصد سایر دلایل (علتی ندارد، علاقه ندارم، دلایل شخصی و ...) را به عنوان دلایل تمایل نداشتن به زدن واکسن اعلام کردند.

 

 

انتهای پیام 

خودآموز بست لرن